Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r.


POMOC RODZINIE – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjnym w Będzinie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 15, wg następującego harmonogramu:

 

Lp. 2023 Termin posiedzeń Komisji
1. Styczeń 10.01.2023
2. Luty 14.02.2023
3. Marzec 14.03.2023
4. Kwiecień 11.04.2023
5 Maj 09.05.2023
6. Czerwiec 13.06.2023
7. Lipiec 11.07.2023
8. Sierpień 08.08.2023
9. Wrzesień 12.09.2023
10. Październik 10.10.2023
11. Listopad 14.11.2023
12. Grudzień 12.12.2023

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie:

1. Paweł Pawłowski - przewodniczący Policjant KPP Mielno
2. Ewa Antoszak - zastępca Terapeuta z Punktu Konsultacyjnego
3. Daria Jóskowska - członek Asystent rodziny GOPS Będzino
4. Jan Jaczewski - członek

Pracownik UG Będzino

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego – plik do pobrania
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino na 2023 r. - otwórz

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Będzinie.
Czynny codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, tel. +48 94 31 62 337, w godz. pracy GOPS

Harmonogram posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Lp. 2023 Termin posiedzeń Zespołu
1 Marzec 13.03.2023
2 Czerwiec 12.06.2023
3 Wrzesień 09.09.2023
4 Grudzień 11.12.2023

Zadania:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ
Telefon jest czynny przez całą dobę.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 15:30 do 19:30 – Gminny Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).

A) W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień, Pani Ewa Antoszak, tel. 883 018 827 Konsultacje obejmują:
• poradnictwo rodzin
• problemy związane z uzależnieniami
B) Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie: odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00 w Punkcie Konsultacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!!!

5. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990 czynny codziennie od 16 – 21 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Bezpłatny telefon zaufania i serwis SMS dla dzieci i młodzieży w sprawach związanych z przemocą i uzależnieniami: 116 111, można dzwonić lub pisać. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 02:00
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm
• Strona internetowa wspólnoty Anonimowych Narkomanów: www.anonimowinarkomani.org


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-03-07 00:00:00
Data publikacji 2023-03-07 07:40:46
Wyświetleń 419

Data operacji Rodzaj działania
2024-01-04 09:19:00 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-04 09:02:43 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 13:37:29 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:36 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:13 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:03 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-07 07:40:46 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 10:14:40 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 10:07:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra