Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...)


Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

PDF 2023-05-10_Ogloszenie_komisja_2023_SDS.pdf data dodania: 2023-05-10 14:27:10

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-05-10 00:00:00
Data publikacji 2023-05-10 14:28:07
Wyświetleń 733

Data operacji Rodzaj działania
2023-05-10 14:28:07 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:27:19 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra