Wydawanie dowodów osobistych


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie dowodów osobistych.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania w pokoju nr 8, na stronie www.bip.bedzino.pl).
2) Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku ich braku inne dokumenty zawierające fotografię.
3) Fotografia.

Załączniki do usługi:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  2. Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  3. Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego.
  4. Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  5. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  6. Informacja dotycząca sposobu i trybu zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzania obecności.
  7. Druk zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
  8. Druk zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego przez Wójta Gminy Będzino, zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
1) Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19
Telefon: 94 3162538
Godziny przyjęć klientów:
pn, wt, śr, pt. 7.00 - 15.00
czw. 8.00 - 16.00
2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Będzinie

6. OSOBY DO KONTAKTU
1. Dorota Kokłowska pok. nr 8 tel. 94 3162538

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie dowodu osobistego
• 30 dni od dnia złożenia wniosku
• ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400).
4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami)

10. UWAGI
Bez uwag.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-05-18 00:00:00
Data publikacji 2023-05-18 12:26:54
Wyświetleń 492

Data operacji Rodzaj działania
2023-05-18 12:26:54 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra