PP.6730.118.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”.


Załączniki

PDF obwieszczenie o wszczęciu PP.6730.118.2023.BK.pdf data dodania: 2023-05-22 12:09:00

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera
Opublikował Bartosz Kopera
Data wytworzenia 2023-05-22 00:00:00
Data publikacji 2023-05-22 12:09:20
Wyświetleń 19

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.