Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załączniki

PDF 2023-05-29_Zarzadzenie_nr_33.pdf data dodania: 2023-05-29 15:45:02

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-05-29 00:00:00
Data publikacji 2023-05-29 18:39:29
Wyświetleń 158

Data operacji Rodzaj działania
2023-05-29 18:39:29 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 15:45:10 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra