Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie


Wójt Gminy Będzino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie, 76-037 Będzino 31

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie w terminie do dnia 3 sierpnia 2023 r. do godz. 1500 bezpośrednio w sekretariacie urzędu (I piętro, pokój nr 12), 76-037 Będzino 19. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy Będzino.

Załączniki

PDF 2023-07-18_Zarzadzenie_nr_60.pdf data dodania: 2023-07-19 13:44:21

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Tomasz Wirkus
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-07-18 00:00:00
Data publikacji 2023-07-19 13:45:46
Wyświetleń 547

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.