Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załączniki

PDF 2023-09-07_ogloszenie_komisja_2023_SAN.pdf data dodania: 2023-09-07 13:54:26

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-09-07 00:00:00
Data publikacji 2023-09-07 13:54:36
Wyświetleń 865

Data operacji Rodzaj działania
2023-09-25 14:43:02 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 13:54:36 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra