Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.366.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Reżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działki geodezyjnej nr 187 obr. ewid. Dobre, gm. Będzino.


Załączniki

PDF Zawiadomienie 2 -Pozwolenie wodnoprawne.pdf data dodania: 2023-09-19 07:09:20

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Zwierzyńska
Opublikował Katarzyna Zwierzyńska
Data wytworzenia 2023-09-19 00:00:00
Data publikacji 2023-09-19 07:09:22
Wyświetleń 89

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.