Zarządzenie nr 104 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


Załączniki

PDF 2023-11-08_Zarzadzenie_nr_104.pdf data dodania: 2023-11-09 13:38:51

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-11-08 00:00:00
Data publikacji 2023-11-09 13:39:28
Wyświetleń 57

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.