Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-11-17 00:00:00
Data publikacji 2023-11-17 09:59:39
Wyświetleń 95

Data operacji Rodzaj działania
2023-11-17 09:59:39 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:40:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra