Osoba do kontaktu


Kontakt: Agnieszka Kowalczyk-Jęcek
tel: +48 94 31 62 535
e-mail: gospodarkakomunalna@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej i lokalowej należy:

 • nadzorowanie i prowadzenie bieżących i planowanych remontów, konserwacja, utrzymanie stanu technicznego placów zabaw należących do Gminy,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonywane roboty oraz usługi w zakresie spraw komunalnych i mieszkaniowych,
 • zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych (placów zabaw), oraz książek dróg stanowiących własność Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic, oraz numeracji nieruchomości,
 • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • występowanie do zarządców dróg o zajecie pasa drogowego w imieniu Gminy Będzino,
 • nadzorowanie i planowanie przeglądów okresowych obiektów komunalnych należących do Gminy Będzino,
 • wystawianie not obciążających za media dla jednostek organizacyjnych gminy,
 • opiniowanie tras przejazdów dla przewozów transportu zbiorowego i publicznego,
 • zawieranie umów i aneksów do umów na mieszkania komunalne i socjalne oraz garaże,
 • naliczanie wysokości czynszów i opłat za mienie należące do Gminy Będzino,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami z polis ubezpieczeniowych Gminy Będzino,
 • wydawanie decyzji w sprawie kąpielisk i miejsc wypoczynku na terenie Gminy Będzino,
 • prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów na terenie Gminy Będzino zawierających azbest,
 • realizacja programu w zakresie pozyskiwania dofinansowania na utylizacje wyrobów zawierających azbest koordynowanie projektu i jego rozliczanie,
 • współprowadzenie ewidencji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Agnieszka Kowalczyk-Jęcek
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2024-01-11 00:00:00
Data publikacji 2024-01-11 09:47:21
Wyświetleń 566

Data operacji Rodzaj działania
2024-01-11 09:47:21 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-11-02 11:44:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-02 11:43:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-24 18:53:54 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 18:53:00 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk