Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino


Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach” do sekretariatu Urzędu Gminy Będzino lub przesłanie za pośrednictwem
poczty w terminie do dnia 29.01.2024 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 29.01.2024 r. do godz. 12.00.

Załączniki

PDF 2024-01-31_Informacja_o_naborze 3.pdf data dodania: 2024-01-31 16:50:18
PDF Klauzula RODO.pdf data dodania: 2024-01-16 19:30:55
PDF Kwestionariusz kandydata.pdf data dodania: 2024-01-16 19:30:55
PDF 2024-01-12_Zarzadzenie_nr_7.pdf data dodania: 2024-01-16 19:30:47

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-02-08 00:00:00
Data publikacji 2024-02-08 08:42:15
Wyświetleń 440

Data operacji Rodzaj działania
2024-02-20 14:40:50 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 08:42:15 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 16:50:21 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:32:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra