Dane kontaktowe pracowników


 1. Katarzyna Myrga       – Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta, tel. +4894 3162 530, ug@bedzino.pl
 2. Dorota Kokłowska     – Sekretarz Gminy, pokój nr 17,tel. +4894 3162 547, sekretarz@bedzino.pl
 3. Anetta Tomala-Gajec – Skarbnik Gminy, pokój nr 19, tel. +4894 3162 549, skarbnik@bedzino.pl   

                                  Samodzielne stanowiska:

 1. Agnieszka Kwiatkowska – Inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 6, tel. +48 94 3162 550, 668 018 155, a.kwiatkowska@bedzino.pl
 2. Tomasz Wirkus – Inspektor ds. oświaty,pokój nr 1, tel. +4894 3162 555, t.wirkus@bedzino.pl
 3.                            – Inspektor ds. planowania przestrzennego,pokój nr 2, tel. +4894 3162 540
 4. Katarzyna Zwierzyńska – Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej,pokój nr 3, tel. +4894 3162 532, 883 018 035, k.zwierzynska@bedzino.pl
 5. Agnieszka Kowalczyk-Jęcek – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, pokój nr 4, tel. +4894 3162 535, 883 018 495, gospodarkakomunalna@bedzino.pl
 6.  Monika Dudnik – Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami, pokój nr 4,
  tel. +4894 3162 534, nieruchomosci@bedzino.pl
 7. Beata Krasowska – Inspektor ds. umów i zamówień publicznych,pokój nr 5, tel. +4894 3162 544, k.beata@bedzino.pl
 8. Anna Pietkowska – Inspektor ds. inwestycji gminnych,pokój nr 14a, tel. +4894 3162 537, 883 018 287, a.pietkowska@bedzino.pl
 9. Aleksander Janowski – Inspektor ds. inwestycji i remontów, pokój nr 23,  tel. +4894 3162 533, 883 018 364, a.janowski@bedzino.pl
 10. Urszula Bakalarz – Inspektor ds. inwestycji, pokój nr 14a,  tel. +4894 3162 537, 883 018 806, u.bakalarz@bedzino.pl
 11. Karolina Jaremowicz – Referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, pokój nr 14a, tel. +4894 3162 537, projekty@bedzino.pl
 12. Mateusz Dębowski – Informatyk, pokój nr 13, tel. +4894 3162 545, informatyk@bedzino.pl
 13. Marika Zymek – Pomoc administracyjna, pokój nr 15, tel. +4894 3162 535, m.zymek@bedzino.pl
 14. Wioletta Mróz – Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, fundusz sołecki, pokój nr 16, tel. +4894 3162 551, w.mroz@bedzino.pl
 15. Marzena Teofilak – Inspektor ds. kadr i płac, pokój nr 18, tel. +4894 3162 548, m.teofilak@bedzino.pl
 16. Jan Jaczewski – Inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych, pokój nr 22, tel. +4894 3162 546, 883 018 272,  j.jaczewski@bedzino.pl
 17. Arkadiusz Gatz – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,pokój nr 22, tel. +4894 3162 546,883 018 069, oc@bedzino.pl
 18. Eliza Szpakiewicz – Podinspektor ds. gospodarki odpadami, pokój nr 6, tel. +4894 3162 550,668 018 157, e.szpakiewicz@bedzino.pl
 19. Maria Polańska – Referent ds. archiwum, tel. +4894 3162 557, m.polanska@bedzino.pl
 20. Daria Lewandowska - Pomoc administracyjna, Punkt Informacyjny, tel. +4894 3162 557, info@bedzino.pl

                                  Referat Finansów i Budżetu

 1.                             – Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy Urzędu
 2.                             – Stanowisko ds. księgowości podatkowej, pokój nr 19, tel. +4894 3162 552
 3. Katarzyna Kubicka – Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, pokój nr 15, tel. +4894 3162 552, 883 018 036, k.kubicka@bedzino.pl
 4.                              – Inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej, pokój nr 19, +4894 3162 543
 5. Ewa Lewicz – Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. +4894 3162 552,
 6. Karolina Kuzioła – Podinspektor ds. księgowości (windykacja opłaty śmieciowej), pokój nr 19,tel. +4894 3162 542, k.kuziola@bedzino.pl
 7.                              – Inspektor ds. księgowości budżetowej (podatek od środków transportowych), pokój nr 21, tel. +4894 3162 554
 8. Iwona Bukowska – Podinspektor ds. księgowości budżetowej, pokój nr 21, tel. +4894 3162 554, i.bukowska@bedzino.pl

                                  Biuro Rady Gminy Będzino

 1. Magdalena Kustra – Pomoc administracyjna ds. obsługi Rady Gminy i promocji, pokój nr 11, tel. +4894 3162 539, 883 018 335, rada@bedzino.pl

                                  Urząd Stanu Cywilnego

 1. Dorota Kokłowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,pokój nr 8,tel. +4894 3162 538, 883 018 013,  usc@bedzino.pl
 2. Paweł Żurawski – Podinspektor ds. migracji aktów i usuwania niezgodności PESEL, pokój nr 8, tel. +4894 3162 538, 883 018 204, usc@bedzino.pl

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2024-02-21 00:00:00
Data publikacji 2024-02-21 07:19:22
Wyświetleń 23634

Data operacji Rodzaj działania
2024-06-10 10:49:21 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-28 08:16:04 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-21 07:19:23 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-23 10:17:16 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-09 07:09:32 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-04 09:01:58 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-04 09:00:26 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-16 12:41:11 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:47:56 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:45:35 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:21:24 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 09:58:44 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 09:33:02 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-28 09:05:29 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 11:21:07 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-02 09:33:43 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-12 13:48:57 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-08 07:06:43 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-12 10:19:12 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-12 10:17:35 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-07 11:21:38 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-30 13:21:46 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-22 10:04:00 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 08:07:10 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-13 07:51:03 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-14 13:12:55 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-12-27 09:45:04 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 14:34:47 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-14 14:34:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-14 08:37:11 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 08:25:17 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 08:23:57 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-10-10 11:35:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-10 11:30:36 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:33:46 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:27:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:18:47 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:12:58 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-29 10:49:55 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 15:00:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 14:48:04 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-24 19:13:40 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-15 07:10:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-22 11:07:47 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:13 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:57:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:53:46 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:52:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:50:49 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:28 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:48:01 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-30 15:20:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:27:00 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:20:03 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:12:13 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:11:17 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:43 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:21 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:09:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:07:37 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 13:37:24 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:35:59 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski