Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


Inspektor ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Arkadiusz Gatz
Podległość: Inspektor ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego podlega bezpośrednio Wójtowi
tel: +48 94 31 62 546
e-mail: oc[at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 22

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:

 1. współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 2. ogłaszanie i udział w kwalifikacji wojskowej,
 3. wykonywanie zadań związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych na obszarze gminy,
 4. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej,
 5. przeprowadzanie spraw związanych z akcją kurierską,
 6. planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
 7. organizacja Zastępczych Miejsc Szpitalnych,
 8. opracowanie Gminnego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy, Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i Planu Obrony Cywilnej,
 9. planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC,
 10. tworzenie formacji OC,
 11. opracowanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej,
 12. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 13. planowanie i zaopatrywanie organów i formacji OC w sprzęt i materiały,
 14. organizowanie i prowadzenie magazynu OC,
 15. przestrzeganie i wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności zadań ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Województwa,
 16. koordynowanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 17. planowanie działań mających na celu zapobieganie skutkom klęski żywiołowej i innych zdarzeń noszącymi znamiona kryzysu, ich usuwaniem przy pomocy prowadzonego przez Wójta Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2024-02-23 00:00:00
Data publikacji 2024-02-23 10:24:18
Wyświetleń 458

Data operacji Rodzaj działania
2024-02-23 10:24:18 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-12-14 21:27:16 utworzenie artykułu przez użytkownika Anna Janiuk