Osoby do kontaktu


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt:
tel: +48 94 31 62 532
e-mail: 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 2 i pokój nr 3
Podległość: Planowanie przestrzenne podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego należą sprawy:

  1. Przygotowanie materiałów do dokumentacji planistycznych Gminy,
  2. Przygotowywanie projektów uchwał do projektów założeń planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. Prowadzenie działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  4. Realizowanie zapisów planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wniosków tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.,
  7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8. Prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska związanych z procedurami inwestycyjnymi w tym: przygotowywanie decyzji środowiskowych.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY BĘDZINO

http://sip.gison.pl/bedzino


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2024-02-28 00:00:00
Data publikacji 2024-02-28 07:58:10
Wyświetleń 808

Data operacji Rodzaj działania
2024-02-28 07:58:10 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski