Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach” do sekretariatu Urzędu Gminy Będzino lub przesłanie za pośrednictwem
poczty w terminie do dnia 05.03.2024 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Gminy Będzino,
76-037 Będzino 19.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 05.03.2024
r. do godz. 12.00.
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

PDF 2024-03-08_Nabor-informacja-melioracja.pdf data dodania: 2024-03-08 14:18:47
PDF Kwestionariusz kandydata.pdf data dodania: 2024-02-20 14:58:46
PDF Klauzula RODO.pdf data dodania: 2024-02-20 14:58:46
PDF 2024-02-20_Zarzadzenie_nr_27.pdf data dodania: 2024-02-20 14:58:26

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-03-08 00:00:00
Data publikacji 2024-03-08 14:18:49
Wyświetleń 516

Data operacji Rodzaj działania
2024-04-15 15:04:41 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-12 13:15:30 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 14:18:49 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:59:14 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra