Konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazw ulic w m. Kładno


Szanowni Mieszkańcy miejscowości Kładno.

           Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których tematem będzie nadanie nazw ulic w Kładnie.

Każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Kładno może zgłosić swoje propozycje co do nazw dróg. Konsultacje mają charakter lokalny i przeprowadzone zostaną w formie pisemnej oraz elektronicznej. Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres Urzędu  Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, lub w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej konsultacje@bedzino.pl, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Będzino.

Propozycje należy zgłaszać na wyznaczonej do tego ankiecie konsultacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino/wójt/ogłoszenia, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Będzino, Będzino 19 a także podczas otwartego spotkania  konsultacyjnego w dniu 03.04.2024 r. o godz. 18:00. w Sali przy parafii w Śmiechowie 26A. Ankiety konsultacyjne będą przyjmowane w dniach od 25 marca 2024r. do 25 maja 2024r.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, uzyskać można pod numerem telefonu 94 3162 535.

Załączniki

PDF Zarzadzenie_nr_37.pdf data dodania: 2024-03-26 15:36:24

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Agnieszka Kowalczyk-Jęcek
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-04-04 00:00:00
Data publikacji 2024-04-04 07:59:16
Wyświetleń 149

Data operacji Rodzaj działania
2024-04-04 07:59:16 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 08:31:48 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:36:36 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra