Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie


Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie” należy:
- przesłać na adres: Urząd Gminy Będzino; 76-037 Będzino 19 lub
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Będzino.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

PDF Klauzula RODO.pdf data dodania: 2024-04-15 15:26:58
PDF Kwestionariusz kandydata.pdf data dodania: 2024-04-15 15:26:58
PDF 2024-04-12_Zarzadzenie_nr_49.pdf data dodania: 2024-04-15 15:26:32

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-05-17 00:00:00
Data publikacji 2024-05-17 12:39:23
Wyświetleń 751

Data operacji Rodzaj działania
2024-05-17 12:39:23 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-08 12:49:12 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-06 07:01:23 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:27:08 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra