Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy


Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Będzino. Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie "Oferta na stanowisko Zastępca Skarbnika Gminy”.
Termin składania i przesyłania ofert do dnia 06.05.2024 r. (poniedziałek), godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Będzino). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

PDF 2024-05-07_Informacja_o_naborze_gl_ksiegowy.pdf data dodania: 2024-05-17 12:41:27
PDF Klauzula RODO.pdf data dodania: 2024-04-15 15:34:10
PDF Kwestionariusz kandydata.pdf data dodania: 2024-04-15 15:34:10
PDF 2024-04-12_Zarzadzenie_nr_50.pdf data dodania: 2024-04-15 15:34:02

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2024-06-03 00:00:00
Data publikacji 2024-06-03 12:48:57
Wyświetleń 869

Data operacji Rodzaj działania
2024-06-03 12:48:57 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-05-17 12:41:30 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:34:20 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra