Lista sołectw i sołtysów


Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:

 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.

2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.

 

Zadania Rady Sołeckiej

Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:

 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

SOŁECTWO BARNIN / ZAGAJE
Obejmuje miejscowości:
Barnin, Zagaje
Sołtys: Anna Naszydłowska
tel.: +48 697 560 806
Rada Sołecka Sołectwa Barnin / Zagaje
1. Marcin Jasiński
2. Grzegorz Bereźnicki
3. Emila Stępień
4. Magda Rymanowicz

 

SOŁECTWO BĘDZINKO
Obejmuje miejscowości:
Będzinko
Sołtys: Andrzej Matuszewski
tel.: +48 515 269 501
Rada Sołecka Sołectwa Będzinko
1. Patrycja Bojańczyk
2. Aleksandra Kwiatkowska
3. Artur Machaj
4. Monika Matuszewska
5. Roman Kwiatkowski

 

SOŁECTWO BĘDZINO
Obejmuje miejscowości: Będzino
Sołtys: Tomasz Wojciechowski
tel.: +48 608 859 160
Rada Sołecka Sołectwa Będzino
1. Ewa Pachówka
2. Regina Konopko
3. Henryk Sawicki
4. Barbara Hojdaczko
5. Sebastian Musolf
5. Joanna Błaszczyk

 

SOŁECTWO DOBIESŁAWIEC
Obejmuje miejscowości:
Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Radomno
Sołtys: Grzegorz Marszałek
tel.: +48 502166103
Rada Sołecka Sołectwa Dobiesławiec
1. Ewa Duszyńska-Rosiak
2. Alicja Zachwieja
3. Hanna Velle
4. Paweł Stefaniak
5. Paweł Mirski
6. Łukasz Woś
7. Elżbieta Marchlewska


SOŁECTWO DOBRE
Obejmuje miejscowości:
Dobre, Dobre Małe, Świercz
Sołtys: Katarzyna Kowalska
tel.: +48  500 090 232
Rada Sołecka Sołectwa Dobre
1. Dorota Malinowska
2. Kacper Ryk
3. Agata Kamińska
4. Beata Orzechowska
5. Anna Kamińska
6. Jan Świercz


SOŁECTWO DOBRZYCA
Obejmuje miejscowości:
Dobrzyca
Sołtys: Michał Szczur
tel.: 696 481 114
Rada Sołecka Sołectwa Dobrzyca
1. Szymon Wojtala
2. Jarosław Lesiak
3. Anna Kondaszewska
4. Agnieszka Specyał
5. Tadeusz Paczkowski
6. Stefan Wawrzeńczyk
7. Dorota Kowalewska
8. Piotr Lesiak


SOŁECTWO KISZKOWO
Obejmuje miejscowości:
Dworek, Kiszkowo
Sołtys: Monika Luty
tel.: +48 691 415 663
Rada Sołecka Sołectwa Kiszkowo
1. Katarzyna Andrzejewska
2. Justyna Stasiak
3. Marta Kwiatkowska
4. Monika Baran
5. Iwona Literska


SOŁECTWO KŁADNO
Obejmuje miejscowości:
Kładno, Pleśna
Sołtys: Ewa Micielska-Kowalczyk
tel.: +48 608 494 448
Rada Sołecka Sołectwa Kładno
1. Natalia Dorau
2. Grzegorz Grzybowski
3. Inocenta Wrońska
4. Anna Jochenko


SOŁECTWO KOMORY
Obejmuje miejscowości:
Komory
Sołtys: Tadeusz Kanas
tel.: +48 94 3162 449, +48 660 611 888
Rada Sołecka Sołectwa Komory
1. Anna Włodyka
2. Iwona Solecka
3. Szymon Kanas


SOŁECTWO ŁEKNO
Obejmuje miejscowości:
Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno
Sołtys: Weronika Bączkowska
tel.: +48 509 965 263
Rada Sołecka Sołectwa Łekno
1. Grażyna Kruk
2. Agnieszka Świątek
3. Irena Gromadzka
4. Karolina Terelak
5. Anna Bielińska
6. Tomasz Smorga
7. Radosław Rębisz
8. Władysław Frymus

SOŁECTWO ŁOPIENICA/ŁASIN KOSZALIŃSKI
Obejmuje miejscowości:
Łopienica, Łasin Koszaliński, Wiciąże Pierwsze
Sołtys: Bożena Stasiłowska
tel.: +48 607 178 706
Rada Sołecka Sołectwa Łopienica/Łasin Koszaliński
1. Agnieszka Górnowska
2. Edyta Górnowska
3. Sebastian Jędrych


SOŁECTWO MŚCICE
Obejmuje miejscowości:
Łubniki, Mścice, Przybyradz
Sołtys: Aniela Antkiewicz
tel.: +48 94 3165 195, +48 509 250 920
Rada Sołecka Sołectwa Mścice
1. Leonarda Czopko
2. Elżbieta Frankowska
3. Celina Jurczak
4. Tomasz Kelm
5. Andrzej Krawiec
6. Andrzej Nożykowski
7. Lucyna Parol
8. Kazimiera Rama
9. Paweł Sutowski
10. Maria Szelest
11. Krystyna Żyła


SOŁECTWO POPOWO
Obejmuje miejscowości:
Pakosław, Popowo, Ziębrze
Sołtys: Elżbieta Rzepka
tel.: +48 94 3162 384, +48 516 109 504
Rada Sołecka Sołectwa Popowo
1. Grzegorz Kuster
2. Tadeusz Majchrzak
3. Marci Seweryn
4. Dorota Wróbel

 

SOŁECTWO SKRZESZEWO
Obejmuje miejscowości:
Skrzeszewo
Sołtys: Wioletta Kołpacka
tel.: +48 94 3162 127, +48 881 450 455
Rada Sołecka Sołectwa Skrzeszewo
1. Magdalena Baczyńska
2. Mateusz Banasiak
3. Joanna Banasiak


SOŁECTWO SŁOWIENKOWO
Obejmuje miejscowości:
Słowienkowo
Sołtys: Anna Garbalska
tel.: +48 94 3435 039, +48 785 189 069
Rada Sołecka Sołectwa Słowienkowo
1. Magdalena Słotwińska
2. Danuta Rogowska
3. Tadeusz Stańczak

 

SOŁECTWO SMOLNE
Obejmuje miejscowości:
Smolne, Podbórz
Sołtys: Sylwester Specyał
tel.: +48 606 638 984
Rada Sołecka Sołectwa Smolne
1. Michał Hawrylak
2. Katarzyna Skalmanowska
3. Kazimierz Włoch
4. Waldemar Wiśniak

 

SOŁECTWO STOISŁAW
Obejmuje miejscowości:
Stoisław
Sołtys: Eugenia Imbiorowska
tel.: +48 517 947 430
Rada Sołecka Sołectwa Stoisław
1. Marcin Śliwiński
2. Dorota Wieczorek
3. Zofia Romanowska
4. Jan Kasprzyk
5. Radosław Todorowski
6. Agnieszka Musiał
7. Małgorzata Szewczyk
8. Tomasz Kowalski
9. Magdalena Todorowska
10. Piotr Szewczyk


SOŁECTWO STRACHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Strachomino
Sołtys: Renata Łuczak
tel.: +48 511 337 359
Rada Sołecka Sołectwa Strachomino
1. Krzysztof Gołuchowski
2. Irena Honczar
3. Mateusz Śmiechowski
4. Dominik Banasiak
5. Krzysztof Dziewulski


SOŁECTWO STRZEPOWO
Obejmuje miejscowości:
Strzepowo
Sołtys: Weronika Chudziak
tel.: +48 667 394 706, e-mail: 
Rada Sołecka Sołectwa Strzepowo
1. Justyna  Szczepanik – Sroczyńska
2. Katarzyna Gołuchowska
3. Paulina  Sykuła
4. Mieczysław  Tomczyk
5. Dorota Janeczek
6. Oliwia Sroczyńska


SOŁECTWO STRZEŻENICE
Obejmuje miejscowości:
Strzeżenice
Sołtys: Marta Jasińska
tel.: +48
Rada Sołecka Sołectwa Strzeżenice
1. Radosław Płoszaj
2. Paweł Szajner
3. Monika Snoch
4. Magdalena Stawska
5. Kamil Snoch
6. Zdzisław Picheta


SOŁECTWO ŚMIECHÓW/BORKOWICE
Obejmuje miejscowości:
Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów
Sołtys: Józef Kupisz
tel.: +48 781 341 787
Rada Sołecka Sołectwa Śmiechów/Borkowice
1. Grzegorz Skrzypczak
2. Teresa Wołyniec
3. Krzysztof Zbiegły
4. Grzegorz Ciszewski
5. Krystyna Ordecha
6. Tomasz Grudzień

 

SOŁECTWO TYMIEŃ
Obejmuje miejscowości:
Tymień
Sołtys: Franciszek Adamiuk
tel.: +48 608 685 119
Rada Sołecka Sołectwa Tymień
1. Marek Grudzień
2. Barbara Janowska
3. Irena Malarewicz
4. Elżbieta Tatrynowicz-Dłutek

SOŁECTWO ULISZKI
Obejmuje miejscowości:
Uliszki
Sołtys: Teresa Turkacz
tel.: +48 572 983 861
Rada Sołecka Sołectwa Uliszki
1. Kazimiera Kober
2. Urszula Kober
3. Bronisław Nowak


SOŁECTWO WIERZCHOMINKO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchominko
Sołtys: Bogdan Terelak
tel.: +48 94 3181 004, +48 795 742 692
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchominko
1. Marzena Jaśkiewicz
2. Jan Małyska
3. Ewa Terelak


SOŁECTWO WIERZCHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchomino
Sołtys: Anna Drawc
tel.: +48 664 196 222
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchomino
1. Donata Jaśkiewicz
2. Genowefa Kwiatkowska
3. Agnieszka Łukszan
4. Marta Naworska
5. Teresa Woltmann


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Wioletta Mróz
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-06-11 00:00:00
Data publikacji 2024-06-11 06:54:15
Wyświetleń 3071

Data operacji Rodzaj działania
2024-06-12 07:13:39 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-11 06:54:15 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-10 09:29:02 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-07 09:56:36 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-07 08:10:21 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-06 11:45:36 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-06 11:40:31 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-06-05 11:51:25 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-31 13:50:06 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-29 08:35:14 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-24 11:18:31 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-23 14:19:09 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-22 19:14:53 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-21 14:57:14 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 14:37:30 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-08-19 14:11:52 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-30 12:13:35 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk