Udostępnianie planów, wydanie wypisów


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

1. UDOSTĘPNIENIE PLANÓW MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wymagane dokumenty:
- brak

Opłaty:
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco do wglądu w Urzędzie Gminy w Dziale Planowania przestrzenne

 

2. WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

Wymagane dokumenty:


Opłaty:
Opłata skarbowa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, w zależności od ilości stron wypisu

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

3. REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uchwała Rady Gminy Będzino Nr VIII/53/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino (Dz. Urz. Woj. Zach.
z dnia 12 sierpnia 2003 r. Nr 64 poz. 1144) – dla miejscowości Podamirowo w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec;
2. Uchwała Rady Gminy Będzino Nr VIII/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian zapisu w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w miejscowości Strachomino, Łopienica i Tymień (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 sierpnia 2003 r. Nr 64 poz.1145);
3. Uchwała Rady Gminy Będzino Nr XI/72/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmian zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino (Dz. Urz. Woj. Zach.
z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 127 poz. 2426) – dla części obrębu ewidencyjnego Kładno;
4. Uchwała Nr XXXVIII/357/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w Będzinie obrębie Pleśna (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr 44, poz. 913)
5. Uchwała Nr XLII/374/10 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Pleśna (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr 77, poz. 1446)
6. Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino
w obrębie ewidencyjnym Śmiechów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2012 r. poz. 2506)
7. Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 3124),


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 1102

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.