Komisje Rady Gminy


Komisje Rady Gminy:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Skarg, wniosków i petycji
- Komisja Infrastruktury Technicznej
- Komisja Oświatowo - Społeczna
- Komisja Rolnictwa i Przemysłu
- Komisja Budżetowo - Finansowa
- Doraźna Komisja Statutowa

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Joanna Banaszczak - przewodniczący
2. Adam Gołębiewski - zastępca przewodniczącego
3. Tomasz Baczyński - członek

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji:
1. Krystyna Najdzion - przewodniczący
2. Lucyna Parol - zastępca przewodniczącego
3. Diana Kret - członek

Komisja Infrastruktury Technicznej

Skład Komisji:
1. Eugenia Imbiorowska - przewodniczący
2. Andrzej Krawiec - zastępca przewodniczącego
3. Grzegorz Sztulc - członek

Komisja Oświatowo - Społeczna

Skład komisji:
1. Parol Lucyna - przewodnicząca
2. Joanna Banaszczak - zastępca przewodniczącego
3. Barbara Grudzień - członek

Komisja Rolnictwa i Przemysłu

Skład komisji:
1. Piotr Kołpacki - przewodniczący
2. Tomasz Baczyński - zastępca przewodniczącego
3. Andrzej Jóźwiak - członek

Komisja Budżetowo - Finansowa

Skład Komisji:
1. Adam Gołębiewski - przewodniczący
2. Andrzej Nożykowski - zastępca przewodniczącego
3. Sławomir Bryliński - członek


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 16

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.