Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego, wniosek zgłoszenia pobytu czasowego lub wniosek zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (druk do pobrania w Urządzie Gminy, w pokoju nr 8 lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
"Załączniki do karty usługi:"
EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego
EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego
EL/ZW/3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającej

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
Telefon: 94 3162538
Godziny przyjęć klientów:
pn, wt, śr, pt. -7.00 - 15.00
czw. -8.00- 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
1. Dorota Kokłowska - Kierownik USC) pok. nr 8 tel.94 3132538

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W dniu zgłoszenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY

9. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.t.j. z 2015 r. Nr 388).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.23),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r. Nr 220 poz.1306 z póź.zm.),
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r., Nr 1650)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783)

 

Załączniki

PDF Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf data dodania: 2021-09-06 08:30:57
PDF Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf data dodania: 2021-09-06 08:30:57

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 246

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.