Wykazy 2019 - 25.08.2021


Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. 95 m2 oznaczonej jako nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino.
Wykaz Nr 1/05/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
Wykaz Nr 1/04/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat (uzupełnienie)
Wykaz Nr 1/04/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino KW nr KO1K/00089010/4
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i do najmu na okres do 3 lat
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino.
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 019, ha położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino na okres 10 lat.
Wykaz nr 1/01/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży
Wykaz nr 1/09/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
Informacja Wójta Gminy Będzino o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 72 o pow. 0,62 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino.
Informacja Wójta Gminy Będzino o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. 33,55 m2 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 85 o pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno, stanowiącej własność Gminy Będzino.
WYKAZ nr 1/06/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
WYKAZ nr 1/02/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ nr 1/01/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ nr 1/12/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat i na 10 lat
Informacja Wójta Gminy Będzino o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 253/13 o pow. 0,3132 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice, stanowiącej własność Gminy Będzino.
WYKAZ nr 1/10/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat.
WYKAZ nr 1/09/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
WYKAZ nr 1/06/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ Nr 1/06/2019 nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat
WYKAZ Nr 1/04/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ Nr 1/04/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat
Informacja Wójta Gminy Będzino o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu położonego na działce 65/12 w obrębie ewidencyjnym Dobre w m. Stoisław zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7
WYKAZ nr 1/02/2019 nieruchomości do najmu na okres do 3 lat.

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Beata Krasowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 306

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.