Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - Uchylony


1. Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - otwórz

2. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy - Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy - otwórz


3. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy - otwórz


4. Zarządzenie wewnętrzne Nr 21/2015 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - otwórz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości dochodów - otwórz

Załącznik nr 8 - Wniosek o pożyczkę - otwórz

Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - otwórz


5. Zarządzenie wewnętrzne Nr 56/2019 Wójta Gminy Będzino w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Będzino - otwórz

5a. Zarządzenie wewnętrzne Nr 35/2020 Wójta gminy Będzino z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Będzino - otwórz


6. Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino - otwórz


7. Zarządzenie wewnętrzne Nr 42/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino - otwórz


8. Zarządzenie wewnętrzne Nr 52/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino - otwórz


9. Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Będzino - otwórz


10. Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino - otwórz

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Anna Janiuk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-08-26 00:00:00
Data publikacji 2022-08-26 12:41:49
Wyświetleń 3052

Data operacji Rodzaj działania
2023-02-22 09:38:18 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:34:22 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:25:50 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-08-26 12:41:49 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:53:52 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:51:11 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:45:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:45:01 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 17:05:52 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-20 13:25:27 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:24:47 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 21:13:29 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:47:55 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:14:41 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk