Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.


Artykuły w tej kategorii:

Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z Gminy Będzino w dniu wyborów Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów POSTANOWIENIE NR 218/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Informacja o losowaniach członków komisji Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Będzino Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie nr 75/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 18 sierpniam 2023 r. w sprawie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Strona Państwowej Komisji Wyborczej Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Komunikat w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.