Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Załączniki

PDF 2023-05-25_Uchwala_nr_LXXVII.429.23.pdf data dodania: 2023-05-31 09:07:02

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Rada Gminy Będzino
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-05-25 00:00:00
Data publikacji 2023-05-31 09:07:17
Wyświetleń 149

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.