Uchwała nr LXXXVI/482/23 z dnia 30 listopada 2023 r. uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028


Załączniki

PDF 2023-11-30_Uchwala_nr_LXXXVI.482.23.pdf data dodania: 2023-12-07 13:59:39

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Rada Gminy Będzino
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-11-30 00:00:00
Data publikacji 2023-12-07 13:59:58
Wyświetleń 48

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.