Informacja o środowisku


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

1. INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJE O ŚRODOWISKU NA PODSTAWIE ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) – DOTYCZĄCE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2022-03-04 - Usunieto decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: PP.6220.5.2021, PP.6220.4.2020, PP.6220.3.2021, PP.6220.4.2021

 

Uzupełnienie raportu (Aneks II) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Uzupełnienie raportu (Aneks II) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Uzupełnienie raportu (Aneks I)o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” w Mścicach na dz. nr 54 gm. Będzino, pow. Koszalin
Raport raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”. Wnioskodawca Michał Brzozowski, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającego z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Energa - Operator Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10
Załączniki

PDF decyzja Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022.pdf data dodania: 2023-03-17 11:55:33
PDF decyzja Wójta Gminy Będzino - PP.6220.9.2021.pdf data dodania: 2023-03-16 20:09:12
DOC zDecyzja-PP.6730.9.2021.docx data dodania: 2023-03-16 20:08:09
PDF decyzja Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021.pdf data dodania: 2023-03-16 11:36:30

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Zwierzyńska
Opublikował Katarzyna Zwierzyńska
Data wytworzenia 2023-03-17 00:00:00
Data publikacji 2023-03-17 11:55:54
Wyświetleń 1868

Data operacji Rodzaj działania
2024-03-28 11:13:30 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 14:30:04 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 07:54:16 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-18 13:58:40 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-12 15:08:17 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-31 10:49:37 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-07-04 07:09:32 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-07 11:13:04 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-07 11:12:26 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-16 07:41:21 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-12 10:33:46 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-10 12:13:32 edycja artykułu przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-04-14 14:50:02 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-30 14:37:35 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-24 10:45:07 edycja artykułu przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-03-21 13:01:00 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-17 11:55:54 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 20:09:17 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 14:45:10 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 11:36:48 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-02-02 07:54:56 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-22 07:55:35 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 18:13:13 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-09-27 10:05:26 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 07:43:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-28 12:28:59 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:46:36 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:45:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:43:51 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:41:42 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-27 14:42:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-17 12:50:23 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:02:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:00:56 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 21:44:35 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 15:34:46 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-04 09:02:38 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:45:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 07:44:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:24:55 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:22:28 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:16:10 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk