Rok 2020


Lp.

Data wpływu wniosku

Imię, nazwisko i adres lub nazwa zgłaszającego

Przedmiot wniosku

Odpowiedź

1

24.01.2020

-

Polowania w obwodach łowieckich

29.01.2020

2

15.01.2020

-

Zezwolenia na usunięcie drzew

19.02.2020

3

30.01.2020

-

Ochrona danych osobowych

6.03.2020

4

03.02.2020

-

Audyt wewnętrzny

17.02.2020

5

14.02.2020

-

Jakość powietrza

28.02.2020

6

18.02.2020

-

Ochrona danych osobowych

28.02.2020

7

20.02.2020

-

Kadencje wójtów

28.02.2020

8

25.02.2020

-

Wykaz sołtysów

06.03.2020

9

25.02.2020

-

Regranting

26.02.2020

10

 


04.03.2020

 

-

Zwierzęta bezdomne

18.03.2020

11

 


06.03.2020

 

-

Ceny energii elektrycznej

 

12

 


27.03.2020

 

-

Rejestr decyzji

07.04.2020

13

 


09.04.2020

 

-

Obsługa prawna urzędu

21.04.2020

14

 


10.04.2020

 

-

Decyzje środowiskowe i plan zagospodarowania przestrzennego

21.04.2020

15

 


27.04.2020

 

-

Wybory powszechne

04.05.2020

16

 


07.05.2020

 

-

Pobór energii elektrycznej

 

17

 


10.05.2020

 

-

Informacje o przetargu

25.05.2020

18

 


12.05.2020

 

-

Fundusz Sołecki Sołectwa Kładno

26.05.2020

19

 


21.05.2020

 

-

Ankieta dot. internetu rzeczy

04.06.2020

20

 


21.05.2020

 

-

Budżet obywatelski

03.06.2020

21

 


13.06.2020

 

-

Ankieta dot. elektromobilności

26.06.2020

22

 


15.06.2020

 

-

Ankieta dot. turystyki

26.06.2020

23

 


01.07.2020

 

-

Decyzje o warunkach zabudowy

03.07.2020

24

 


25.07.2020

 

-

Ankieta dot. pandemii

03.08.2020

25

 


30.07.2020

 

-

Decyzje o warunkach zabudowy

14.08.2020

26

 


30.07.2020

 

-

Sprawozdania dot. ochrony środowiska

17.08.2020

27

 


03.08.2020

 

-

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dot. elektrowni wiatrowych

18.08.2020

28

 


06.08.2020

 

-

Gazeta dla mieszkańców

21.08.2020

29

 


06.08.2020

 

-

Ankieta

20.08.2020

30

 


06.08.2020

 

-

Środki dezynfekcyjne

11.09.2020

31

 


21.08.2020

 

-

Dostępność filmów z napisami

02.09.2020

32

 


05.09.2020

 

-

Koszty utrzymania urzędu w 2019 r.

2.10.2020

33

 


17.09.2020

 

-

Fundusz sołecki Sołectwa Kładno

16.10.2020

34

 


21.09.2020

 

-

Rejestr wyborców

02.10.2020

35

 


22.09.2020

 

-

Placówki oświatowe

16.10.2020

36

 


22.09.2020

 

-

Placówki oświatowe - dane kontaktowe

05.10.2020

37

 


01.10.2020

 

-

Umowy sprzedaży nieruchomości

02.10.2020

38

 


01.10.2020

 

-

Zarządzanie budynkami komunalnymi

12.10.2020

39

 


08.10.2020

 

-

System informacji prawnej

16.10.2020

40

 


19.10.2020

 

-

Ograniczenia w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

04.11.2020

41

 


21.10.2020

 

-

Cmentarze żydowskie

24.11.2020

42

 


05.11.2020

 

-

Dokumentacja z zebrania wiejskiego

19.11.2020

43

 


16.11.2020

 

-

Opłata miejscowa

01.12.2020

44

 


23.11.2020

 

-

Kwartalnik gminny

04.12.2020

45

 


25.11.2020

 

-

Praca zdalna w urzędzie

07.12.2020

46

 


26.11.2020

 

-

Działki pod farmy fotowoltaiczne

10.12.2020

47

 


04.12.2020

 

-

Wykaz sołtysów

07.12.2020

48

 


18.12.2020

 

-

Wykaz działek pod farmy fotowoltaiczne

-

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 244

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.