Rok 2021


Lp.

Data wpływu wniosku

Imię, nazwisko i adres lub nazwa zgłaszającego

Przedmiot wniosku

Odpowiedź

1

 

07.01.2021

Centrum Informacji Samorządowej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu

19.01.2021

2

 

13.01.2021

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Azbest

21.01.2021

3

13.01.2021 Osoba fizyczna Inspektor Ochrony Danych Osobowych 27.01.2021

4

16.01.2021 Erowia UE Oczyszczalnie ścieków 16.01.2021 / -

5

 

20.01.2021

Osoba fizyczna

Nauczyciele religii

27.01.2021

6

 

29.01.2021

Osoba fizyczna

Fotowoltaika, pompy ciepła, remonty dachów

-

7

02.02.2021

P TAX Sp. z o.o.

COVID 19, funkcjonowanie urzędu

12.02.2021

8

 

03.02.2021

Osoba fizyczna

Inwestycje i ich koszty

17.02.2021

9

 

04.02.2021

Osoba fizyczna

Inicjatywa lokalna

19.02.2021

10

 

05.02.2021

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Bezdomne zwierzęta

19.02.2021

11

 

08.02.2021

Osoba fizyczna

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy

22.02.2021

12

 

10.02.2021

Burmistrz Miasta Rumii

Kanalizacja deszczowa

22.02.2021

13

 

15.02.2021

Osoba fizyczna

Realizowane w gminie projekty ze środków zewnętrznych

Odpowiedź - załącznik nr 1

14

 

18.02.2021

Urząd Miejski w Polanowie

Stawki za odpady

26.02.2021

15

 

18.02.2021

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

Przegląd aglomeracji

03.03.2021

16

 

23.02.2021

Educarium

Subwencja z rezerwy oświatowej

09.03.2021

17

 

24.02.2021

Osoba fizyczna

Dofinansowanie projektów

10.03.2021

18

 

24.02.2021

Osoba fizyczna

Kostka brukowa

10.03.2021

19

 

24.02.2021

Osoba fizyczna

Glifosat

19.04.2021

20

 

01.03.2021

Osoba fizyczna

Droga w Kładnie

 

21

 

01.03.2021

Osoba fizyczna

Subwencja z rezerwy oświatowej

 

22

 

22.02.2021

Osoba fizyczna

Zatrudnienie w urzędzie

04.03.2021

23

 

02.03.2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kary za nie zbieranie odpadów w sposób selektywnych

17.03.2021

24

 

09.03.2021

Osoba fizyczna

Kary za nie zbieranie odpadów w sposób selektywnych

24.03.2021

25

 

15.03.2021

Osoba fizyczna

Aktywna tablica

18.03.2021

26

 

22.03.2021

Osoba fizyczna

Toalety publiczne

26.04.2021

27

 

26.03.2021

Fundacja na Rzecz Zwierząt Marzenia Zwierzaków

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

13.04.2021

28

 

29.03.2021

Osoba fizyczna

Młodzieżowa Rada Gminy

08.04.2021

29

 

27.03.2021

Osoba fizyczna

Ankieta

-

30

 

07.04.2021

Partia zieloni

Koszty lekcji religii

15.04.2021

31

 

01.04.2021

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Podwórko NIVEA

19.04.2021

32

 

22.04.2021

Osoba prywatna

Sprawozdanie GOPS i Gminy Będzino za 2017 r.

-

33

 

22.04.2021

Osoba prywatna

Informacje na temat lekcji religii i etyki

04.05.2021

34

 

20.04.2021

Osoba prywatna

Wydatkowanie środków otrzymanych w 2019r wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z podatku od nieruchomości (elektrownie wiatrowe w Tymieniu)

Odpowiedź - załącznik nr 1

35

 

28.04.2021

Osoba prywatna

Szczepienia przeciw Covid-19

20.05.2021

36

 

11.05.2021

Osoba prywatna

Stan zatrudnienia

20.05.2021

37

 

18.05.2021
Osoba prywatna Ankieta dot. zamówień publicznych 01.06.2021

38

 

18.05.2021

Osoba prywatna

Decyzje środowiskowe dla działek

01.06.2021

39

 

18.05.2021

Osoba prywatna

Ankieta dot. zamówień publicznych

01.06.2021

40

 

20.05.2021

Osoba prywatna

Biała księga szczepień HPV

27.05.2021

41

 

25.05.2021

Osoba prywatna

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

07.06.2021

42

 

28.05.2021

ECO-POL Sp. z o.o.

Postępowanie dot. azbestu

11.06.2021

43

 

02.06.2021

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Profil Gminy na Facebooku

15.06.2021

44

 

24.05.2021

Sun FARMS Sp. z o.o.

Elektrownie fotowoltaiczne na terenie gminy

22.06.2021

44a

 

07.06.2021

Osoba prywatna

Sprzęt elektroniczny dla szkół

15.06.2021

45

 

24.05.2021

Sun FARMS Sp. z o.o.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

22.06.2021

46

 

24.05.2021

Sun FARMS Sp. z o.o.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

22.06.2021

47

 

09.06.2021

Osoba prywatna

Sporządzanie aktu małżeństwa

24.06.2021

48

 

24.06.2021

Osoba prywatna

Powoływanie dyrektorów instytucji kultury

24.06.2021

49

 

21.06.2021

Osoba prywatna

Dokumenty z zebrania wiejskiego

02.07.2021

50

 

28.06.2021

Osoba prywatna

Ankieta nt. zabytków

13.07.2021

51

 

19.06.2021

Osoba prywatna

Ankieta dot. najmu

02.07.2021

52

 

28.06.2021

Osoba prywatna

Narodowy Program Szczepień

 

52a

 

05.07.2021

Osoba prywatna

Budowa farm fotowoltaicznych

27.07.2021

53

 

07.07.2021

Osoba prywatna

Decyzje o wydanych warunkach zabudowy i decyzjach środowiskowych

21.07.2021

54

 

08.07.2021

Osoba prywatna

Plan zagospodarowania przestrzennego

21.07.2021

55

 

13.07.2021

Osoba prywatna

Decyzje o wydanych warunkach zabudowy i decyzjach środowiskowych

21.07.2021

56

 

19.07.2021

Osoba prywatna

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

57

 

21.07.2021

Osoba prywatna

Decyzje o wydanych warunkach zabudowy i decyzjach środowiskowych

28.07.2021

58

 

 

 

 

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 184

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.