Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” SKIEROWANEGO DO WŁAŚCICIELI LOKALI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO.

 

Od dnia 05.04 2024 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w
ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program skierowany jest do osób będących
właścicielami/współwłaścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
na terenie gminy Będzino. W ramach Programu istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w formie
dofinansowania do realizacji przedsięwzięć zgodnych z założeniami Programu. Koszty poniesione przed
podpisaniem umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
a Gminą Będzino nie są kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia. Nabór wniosków o dofinansowanie oraz
podpisywanie umów z Gminą Będzino będzie realizowane do dnia 31.05.2025 r. Po tym terminie wnioski
pozostają bez rozpatrzenia.

Załączniki

DOC 2024-04-03_Umowa_o_dotacje.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
DOC 2024-04-03_WNIOSEK_O_DOFINANSOWANIE.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
DOC 2024-04-03_Pelnomocnictwo.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
DOC 2024-04-03_Zgoda_wspolmalzonka.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
DOC 2024-04-03_Wniosek_o_platnosc.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
DOC 2024-04-03_Zgoda_wspolwlasciciela.docx data dodania: 2024-04-03 09:39:31
PDF 2024-04-03_Regulamin_do_wniosku.pdf data dodania: 2024-04-03 09:38:30
PDF 2024-04-03_Ogloszenie_o_naborze.pdf data dodania: 2024-04-03 09:38:30
PDF 2024-04-03_Zarzadzenie_nr_43.pdf data dodania: 2024-04-03 09:37:59

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Karolina Jaremowicz
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2024-04-03 00:00:00
Data publikacji 2024-04-03 09:41:48
Wyświetleń 107

Data operacji Rodzaj działania
2024-04-03 09:41:49 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-03 09:40:28 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra