Informacja o środowisku


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

1. INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJE O ŚRODOWISKU NA PODSTAWIE ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) – DOTYCZĄCE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2022-03-04 - Usunieto decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: PP.6220.5.2021, PP.6220.4.2020, PP.6220.3.2021, PP.6220.4.2021

 

Uzupełnienie raportu (Aneks II) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Uzupełnienie raportu (Aneks II) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Uzupełnienie raportu (Aneks I)o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” w Mścicach na dz. nr 54 gm. Będzino, pow. Koszalin
Raport raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”. Wnioskodawca Michał Brzozowski, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającego z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Energa - Operator Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10
Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2022-12-02 00:00:00
Data publikacji 2022-12-02 18:13:13
Wyświetleń 547

Data operacji Rodzaj działania
2022-12-02 18:13:13 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-09-27 10:05:26 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 07:43:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-28 12:28:59 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:46:36 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:45:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:43:51 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:41:42 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-27 14:42:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-17 12:50:23 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:02:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:00:56 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 21:44:35 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 15:34:46 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-04 09:02:38 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:45:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 07:44:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:24:55 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:22:28 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:16:10 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk